Nová galerie

Telefon: 00420777515515
E-mail: info@novagalerie.cz
Web: www.novagalerie.cz

Nová galerie usiluje o systematickou prezentaci a podporu špičkového českého umění u nás i v zahraničí. Pracujeme na vytvoření silné umělecké galerie prezentující nejvýznamnější hodnoty českého výtvarného umění. Při výběru zastoupených autorů je kladen důraz na kvalitu, výjimečnost a jedinečnost tvorby a osobnosti autora. Galerie je založena na několikaleté a dlouhodobé spolupráci se zastoupenými autory. Rozsah autorů, jimž se galerie věnuje, sahá od poloviny 20. století až po současnou mladou generaci. Pilířem galerie je obchodní a výstavní činnost, doplňkem je také poradenská, pedagogická a vydavatelská činnost.

New Gallery seeks to systematically present and support top Czech art both in the Czech Republic and abroad. We are working on creating a strong art gallery presenting the most significant values of the Czech fine arts. Quality, exceptionality and uniqueness of both the author’s works and personality are emphasized in the process of choosing the authors to be represented.
New Gallery is a private and non-governmental institution which builds on several years of long-term cooperation with the represented authors. The range of authors represented in this gallery extends from mid 20th century artists to the present-day young generation. The main focus of the gallery are exhibitions and business activities supplemented by consulting, educational and publishing activities.


Více zde: http://www.novagalerie.cz/artists/