Knihovna Jana Palacha - FF UK
KULTURA A UMĚNÍ

Knihovna Jana Palacha - FF UK
Navigovat Navigovat Facebook

Městská část: PRAHA 1
Nám. Jana Palacha 2, Prague


Telefon: +420 221 619 418
E-mail: kjp@ff.cuni.cz
Web: kjp.ff.cuni.cz,
instagram.com/knihovnapalach

Knihovna Jana Palacha (do 10. 10. 2011 jménem CeSIS) nabízí výpůjční, informační, referenční a bibliografické služby. Najdete zde základní studijní literaturu a časopisy soustředěné ve třech podlažích:

Červené podlaží - filologie a literatura (signatury 0-19);
Modré podlaží - filozofie, sociální vědy, umění (signatury 2-67);
Zelené podlaží - historie, politologie, právo, ekonomie (signatury 7-99.4).

Návštěvníci mají k dispozici tři studovny s volným výběrem titulů, počítačovou a multimediální (týmovou) studovnu, samoobslužné kopírky s možností dobíjení kopírovacích karet, Wi-Fi připojení pro vlastní notebook a odpočinkové zóny.