Akademická farnost Praha - Salvátor

Navigovat Navigovat
+420 222 221 339
e-mail: info@farnostsalvator.cz
web: www.farnostsalvator.cz

Mše svatá
- v akademickém roce (říjen-červen): Út 18.00, Ne 14.00 a 20.00
- o prázdninách (červenec-září): Ne 20.00