CEVRO Institut
VZDĚLÁNÍ

CEVRO Institut
Jungmannova 17, Prague PRAHA 1

Navigovat Navigovat
221 506 706
e-mail: info@vsci.cz
web: www.cevroinstitut.cz/

CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií.