Atelier 304
VZDĚLÁNÍ

Atelier 304
Navigovat Navigovat Facebook

Městská část: PRAHA 1
náměstí Jana Palacha 80, Prague


Web: www.304.cz

ateliér grafický design a nová média aka ostrov pokladů

nově akreditovaný ateliér na vysoké škole uměleckoprůmyslové s názvem „grafický design a nová média“ (akreditace v roce 2005), by měl být výzkumnou laboratoří, vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nových médií, pro které platí: řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!! přičemž jeho prozatímní leadři rozhodně nezapomínají na tzv.„stará média“. definicí vzájemného prolínání a ovlivňování těchto dvou pojmů, se budeme intenzivně zabývat.

http://www.youtube.com/atelier304