Oživení

Navigovat Navigovat
257 531 983
e-mail: fb@oziveni.cz
web: www.oziveni.cz/

Jsme nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje.