Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze /FMV/
VZDĚLÁNÍ

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze /FMV/
Navigovat Navigovat Facebook

Městská část: PRAHA 3
náměstí Winstona Churchilla 4, Prague


Telefon: 224 095 221
E-mail: prfmv@vse.cz
Web: fmv.vse.cz

FMV je největší ze 6 fakult VŠE, studuje na ní více než 4500 studentů a má okolo 250 zaměstnanců. Studijní obory, které fakulty nabízí, jsou zaměřené na cestovní ruch, mezinárodní obchod, diplomacii, politologii a právo a podnikání.

Důraz na znalost cizích jazyků se promítá i do přijímacích zkoušek, kdy
uchazeči o studium musí prokázat znalost dvou cizích jazyků. V průběhu studia mohou studenti získat mezinárodně uznávané certifikáty, účastnit se stáží v ČR a zahraničí, nebo studovat na partnerských univerzitách VŠE.