EDUin
VZDĚLÁNÍ

EDUin
Navigovat Navigovat Facebook

Městská část: PRAHA 1
Staroměstské náměstí 1/4, Prague


E-mail: info@eduin.cz
Web: www.eduin.cz

Proč EDUin vznikl?

Protože…

- zde neexistuje organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje.
- téma vzdělávání se sice v médiích objevuje, ale neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé komentování událostí ve školství a vzdělávání – chceme proto takové komentáře za pomoci mnohých odborníků přinášet.
- veřejnost se dozvídá o vzdělávání dětí jen málo srozumitelných informací – chceme proto zpřístupnit otázky a trendy současného vzdělávání srozumitelnou formou.
- v odborné veřejnosti existuje řada zajímavých informací, které přinášejí různé pohledy na vzdělávání, ale k širší veřejnosti se již nedostanou – chceme proto tyto informace šířit a popularizovat výsledky výzkumů a studií.
- politici tématu vzdělávání věnují obvykle pouze okrajovou pozornost a nejsou nuceni dát mu prioritu – chceme proto nestranně informovat veřejnost (voliče), aby si mohla utvořit představu, co po svých politicích žádat.
- na školách probíhá již několik let reforma vzdělávání, ale stává se, že rozumíme jen málo tomu, v čem spočívá – chceme proto jednoduše vysvětlovat podstatu změn a ukazovat takové příklady, kde to takzvaně „jde“.
- zkušenosti z jiných zemí ukazují, že změna k vyšší efektivitě vzdělávacího systému je možná, ale musíme jí dát čas a rozumět jí – chceme proto vytvářet příležitosti k veřejnému dialogu o problematice vzdělávání.A konečně protože vzdělávání je i naše věc.