Institute of International Relations Prague / Ústav mezinárodních vztahů

Telefon: +420 251 108 111
E-mail: facebook@iir.cz
Web: www.iir.cz

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.