Akademie věd České republiky

Navigovat Navigovat
+420221403111
e-mail: cieslar@ssc.cas.cz
web: www.avcr.cz

Akademie věd ČR se prostřednictvím svých více než 50 vědeckých ústavů zabývá špičkovým výzkumem v nejrůznějších vědních oblastech. Předsedkyní AV ČR je od března 2017 prof. Eva Zažímalová.