CČSH Vinohrady

Telefon: 222 519 677
E-mail: info@hs-vinohrady.cz
Web: www.hs-vinohrady.cz/

Církev československá (husitská) byla založena 8. ledna 1920.
Na Vinohradech vzniká náboženská obec nové církve z popudu ing. Václava Závorky a jeho přátel již v březnu 1920.
Prvním vinohradským farářem se stal Jan Lomoz, druhým pak Arnošt Šimšík, od r. 1950 první plzeňský biskup. Léta jeho kněžské služby na Vinohradech byla spojena s nebývalým rozvojem v oblasti duchovní i sociální práce.
První bohoslužby se konaly pod širým nebem (např. na dnešním náměstí Míru) a od jara 1921 v pronajaté školní kapli gymnázia Na Smetance. Ta sloužila náboženské obci až do podzimu 1933.
Protože tamní bohoslužebné prostory nestačily, rozhodli se vinohradští postavit vlastní sbor. Realizace se ujala stavební firma Belada a spol. podle návrhu významného českého architekta Pavla Janáka. Stavba proběhla od června 1932 do října 1933, kdy byl sbor slavnostně otevřen.
Velkou zásluhu na jeho zbudování má vinohradský farář Arnošt Šimšík.