CryptoLab

E-mail: hackerspace@paralelnipolis.cz
Web: shop.cryptolab.cz

CryptoLab Paralelní Polis je místo pro zkoumání a tvorbu nástrojů, které svobodná společnost potřebuje pro svoji emancipaci na vynucených autoritách.

UMĚT a VĚDĚT jsou základní předpoklady. Proto poskytujeme potřebné zázemí, sdílíme svoje znalosti, pořádáme workshopy, přednášky a školení.

Hardware, software a data. Vývoj a testování. Bezpečnost a ochrana soukromí. Vše na jednom místě.

--

CryptoLab Paralelni Polis is a place, where we explore and create tools that every free society needs for its emancipation on enforced authorities.

SKILLS and KNOWLEDGE are basic prerequisites. That is why we provide necessary workspace, share our knowledge, organize workshops, lectures and trainings.

Hardware, software and data. Development and testing. Security & Privacy. Everything in one place.