Přestupní stanice

Navigovat Navigovat
e-mail: info@prestupnistanice.cz
web: www.prestupnistanice.cz

Obchod s vybraným oblečením a knihami, prostorem pro práci, workshopy a promítání.
Přestupní stanice na přechodnou dobu zaměstnává lidi bez domova a pomáhá je navracet zpět na pracovní trh a do společnosti.